Asiakascase: Everfuel / HySynergy – vetylaitosprojektiin valittiin Swagelok® FK-sarjan liittimet

 

siirry verkkokauppaan

Asiakascase: Everfuel / HySynergy – vetylaitosprojektiin valittiin Swagelok® FK-sarjan liittimet

 

Everfuel on tanskalainen energia-alalla toimiva yhtiö, joka tuottaa vihreää vetyä täysin päästöttömästi elektrolyysillä vedestä uusiutuvilla energialähteillä. HySynergy-hankkeen tavoitteena on rakentaa laajamittainen vihreän vedyn tuotanto- ja varastointilaitos. Hanke on suunniteltu valmistumaan kolmessa osavaiheessa.

 

Vaihe I on kapasiteetiltaan 20 MW ja otetaan käyttöön jo vuonna 2022. Vaihe II koostuu kolmesta kapasiteetiltaan 100 MW:n yksiköstä, jotka olisivat toiminnassa vuonna 2025. Vaiheen III on suunniteltu olevan valmis vuoteen 2030 mennessä, jolloin kokonaisenergiantuotannossa päästään 1 GW tasolle. HySynergy on hyvin verrattavissa Suomessa suunnitteluvaiheissa oleviin vihreän vedyn kehityshankeprojekteihin. 


Kokonaisuudessa hanke edistää Tanskan ilmastotavoitetta 70 % hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä. HySynergy Power-to-X (PtX) -laitos tarjoaa lähialueiden teollisuudelle ja raskaanliikenteen sovelluksille energianlähteeksi kilpailukykyisen ja päästöttömän vihreän vedyn. Tanskan energiavirasto tukee hanketta 6,5 ​​miljoonalla eurolla.  Blog060-4_Everfuel_Construction_700x315

Everfuel on HySynergy-vetylaitoksen operaattori ja omistaja, mutta Everfuelin lisäksi HySynergyssä on mukana useita vahvoja kumppaneita, kuten Crossbridge Energy, Aktive Energi Anlæg (AEA), Trefor Elnet, Energinet, TVIS, EWII sekä Swagelok Tanska.  


Swagelok Tanska on toiminut konsultoivana kumppanina instrumentoinnissa ja laitoksen eri instrumentointijärjestelmiin on valittu Swagelok FK-sarjan liitos. Lisäksi Swagelok Tanska on toimittanut laitokselle Swagelok Custom Solution –suunnittelu- ja kokoonpanopalveluna instrumentointipaneeleita. Yhteistyötä tehtiin tiiviisti laitoksen suunnittelun kanssa ja asiantunteva sekä nopea tekninen tuki oli projektissa ratkaisevan tärkeää suunnittelutoimistolle.  

 

Blog060_Everfuel_Header_700x350

 

Kuinka projektissa päädyttiin FK-sarjan liitoksiin? 


Projektin aikana Swagelok Tanska toteutti laajan kartoituksen eri liitosvaihtoehtojen välillä Everfuelin vetyjärjestelmätarpeisiin. Vaihtoehtoina vertailtiin perinteisiä cone & thread-liitoksia sekä Swagelokin vedylle erityisesti suunnittelemia FK-liittimiä. Liitinkartoituksessa käytiin läpi vaihtoehtojen kokonaiskustannukset sekä tekniset ominaisuudet. 

Liitosten kokonaiskustannuslaskelmissa huomioitiin tuotehinta, asennusten toteuttamiseen tarvittavat henkilöstö- ja laiteresurssit, asennusaika, huoltotarve sekä elinkaari. Liitosvaihtoehtojen kokonaiskustannukset osoittautuivat laskennassa suurin piirtein samalle tasolle. 

Turvallisuusaspektin, asennuksen helppouden, luotettavuuden ja elinkaaren osilta FK-liitos oli kuitenkin huomattavasti C&T-liitosta suorituskykyisempi. Lisäksi kartoituksessa kävi ilmi, että C&T-liitoksen kohdalla vuodon riski vetyjärjestelmässä on todennäköinen ennemmin tai myöhemmin.  

Lopulta HySynergy-projektin vetyjärjestelmään päädyttiin valitsemaan FK-sarjan liitos, koska kokonaiskustannusten ero oli verrattain pieni, mutta muut tekijät kuten, luotettavuus ja turvallisuus olivat ylivertaisia. Projektin edetessä Swagelok kenttäinsinöörit valvovat myös paikan päällä FK-liittimien asennusprosessia sekä osallistuvat paneelien asennuksiin laitoksilla. 


sitecore_hysynergy_pieni2

Kuvassa Swagelok Tanskan myyntijohtaja Peter Thomsen esittelee asiakkaalle tuotannosta valmistunutta manifold-paneelia 550 bar vetytankkausjärjestelmälle.


Myös tankkausasemilla hyödynnetään Swagelok-komponentteja

 

Everfuel valitsi Swagelok-komponentit myös tankkausinfrastruktuuriin turvallisuuden ja pitkän elinkaaren vuoksi. Tankkausjärjestelmissä tärkeintä on luotettavuus, sillä esim. huoltokatkoista johtuvat haasteet tankkausasemien käytössä eivät edistä vetyautojen käyttöönottoa ja toimialan kasvua. Vetytalouden tulevaisuuden kannalta etenkin kuluttajakäytössä olevien tankkausasemien turvallisuus on ensisijainen vaatimus lähitulevaisuuden projekteille. 

 

hysynergyrekka

Swagelok konserni tuki projektia kansainvälisellä tasolla vedyn erikoisasiantuntijaverkostollaan, kolmannen osapuolen testeillä sekä optimoimalla toimitusaikataulua mittavan projektin aikatauluun sopivaksi.  

Klikkaa ja tutustu lisää Hysynergy-projektiin.

Tutustu FK-liittimiin Swagelok verkkokaupassa.

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme oikean kontaktihenkilön löytämisestä vetyprojektillenne.

Asiakaspalvelumme +358 9 777 1110, info@swagelok.fi
Projektimyynti, myynti-insinöörimme Tuomas Ukkola, +358 40 507 2287, tuomas.ukkola@swagelok.fi
Kenttäinsinöörimme Janne Räty, +358 40 581 5585, janne.raty@swagelok.fi

 

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme

Asiakkaidemme tarpeet ovat liiketoimintamme perusta. Tarjoamme asiakkaille ammattitaitoista ja laadukasta palvelua Koivuhaan toimipisteessämme arkisin klo 8.30-16.15. 

Palvelumme kaasu- ja nestejärjestelmille

Swagelok Helsinki tarjoaa täyden palveluketjun instrumentointijärjestelmien konsultoinnista suunnitteluun, kokoonpanoon, asennukseen, kunnossapitosuunnitelmaan ja käyttökoulutukseen.

Suunnittelu- ja kokoonpanopalvelumme

Swagelok Custom Solutions on asiantunteva kokoonpanopalvelu, joka sisältää aina järjestelmän suunnittelun, valmistuksen, testauksen ja dokumentoinnin.

Yli 300 000 tuotetta haastavan teollisuuden instrumentoinnin tarpeisiin

Swagelok® tuotevalikoimamme kattaa liittimet, venttiilit, letkut ja putket, paineensäätimet ja mittalaitteet.

Teollisuuden liittimet ja liitokset

Liittimet

Teollisuuden liitokset aina UHP-liittimistä ääriolosuhteissa suoriutuviin korkeapaineliittimiin.

Siirry verkkokauppaan

Teollisuuden venttiilit

Venttiilit

Venttiilimme ovat tunnettuja kestävyydestään ja luotettavuudestaan vaativimmissakin järjestelmissä.

Siirry verkkokauppan

Paineensäätimet ja paineen alentimet teollisuuden käyttöön

Paineensäätimet

Swagelok tarjoaa kattavan valikoiman tuotteita paineenalennukseen ja paineenpitoon.

Siirry verkkokauppaan