Swagelok Training - asennus-, tarkastus- ja tuotevalintakoulutukset

Swagelok koulutukset on suunnattu tarkastus-, ylläpito-, suunnittelu- ja asennushenkilöstölle, jotka tarvitsevat syvällistä näkemystä toimintavarmojen ja tehokkaiden järjestelmien ylläpitoon ja vikojen ennaltaehkäisyyn.

Swagelok Helsinki tarjoaa myös instrumentoinnin asiantuntijapalveluita asiakkaan omissa toimitiloissa.

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme

Swagelok Training - asennus-, tarkastus- ja tuotevalintakoulutukset

 

Järjestämme toimitiloissamme Swagelok-sertifioituja koulutuksia oikean tuotteen valintaan ja asennukseen. Voimme myös räätälöidä koulutuksia asiakasyritysten sisältötoiveiden mukaan.

Swagelok koulutukset on suunnattu tarkastus-, ylläpito-, suunnittelu- ja asennushenkilöstölle, jotka tarvitsevat syvällistä näkemystä toimintavarmojen ja tehokkaiden järjestelmien ylläpitoon ja vikojen ennaltaehkäisyyn.

Oikeilla asennustavoilla minimoidaan asennusvirheet sekä tuotetaan turvallisempia ja kustannustehokkaampia järjestelmiä. Oikeilla tuotevalinnoilla minimoidaan tilausvirheet sekä mahdollistetaan järjestelmän toimintavarmuus ja vältytään ylimääräisiltä kustannuksilta.  

Swagelok Helsinki järjestää seuraavia standardikursseja säännöllisesti. Kysythän yrityskohtaista koulutusta tai seuraavaa koulutuspäiväämme asiakaspalvelustamme.

Liittimen asennus ja putken taivutus (8h)
Venttiilinvalinnan perusteet (8h) 
Letkunvalinnan perusteet (8h) 
Putkiliitosten- ja asennusten tarkastus (4h) 

koulutusjumala kopio 2

Swagelok Helsingissä kouluttajana toimii tekninen johtajamme Sami Juntunen, 24 vuoden kokemuksella instrumentoinnin jäsjestelmistä ja Swagelok® tuotteista.

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme

 

 

Liittimen asennus ja putken taivutus (8h)

Liittimen asennus -kurssiosassa käydään läpi käytännön harjoittein oikeaoppisten liitosten tekeminen ja liittämisessä tarvittavat komponentit. Kurssi sisältää lisäksi opetusta liitosten ylläpitoon ja ongelmanratkaisuun, jotta järjestelmien toimintavarmuus ja tehokkuus kasvaa turvallisuuden lisääntyessä.

Putkentaivutuksen perusteet -kurssiosan tavoitteena on antaa osallistujille riittävä ymmärrys ja osaaminen "mittaa ja taivuta" -putkentaivutusmenetelmään. Koulutuksessa hyödynnetään Swagelok putkentaivutinta ja jokainen osallistuja tulee tekemään käytännön harjoitustyön 45-, 90- ja 180-asteen kulmilla hyödyntäen erilaisia laskelmia taivuttamisen taustalla.

Kurssilla käsiteltäviä asioita ovat mm.
• Putkien valinta ja käsittely
• Putkiliittimien erot
• Putkiliittimen oikeaoppinen asentaminen
• Kierteiden perusteet ja asennus

Tämä koulutus on suunnattu teknikoille sekä ylläpito- ja asennushenkilöstölle, jotka tarvitsevat syvällistä näkemystä ja kokemusta sekä putkentaivutuksen teoriasta että käytännöistä.

 

Education_OutlineCircle_80Gray

 

Venttiilin valinta (8h)

Kurssin tavoitteena on opettaa osallistujat valitsemaan applikaatioihin parhaiten soveltuvat venttiilit. Oikeilla valinnoilla minimoidaan tilausvirheitä, toimintavirheiden riskejä ja niistä syntyviä kustannuksia.

Venttiilin valinta -kurssi antaa vastauksia mm. seuraaviin osa-alueisiin instrumentointijärjestelmissä:
• Kuinka valita sovellutukselle oikea venttiili?
• Kuinka tunnistaa erilaiset venttiilityypit sekä niiden tehtävä, rakenne ja toiminta?
• Kuinka suorittaa asianmukainen asennus, korjaus, ylläpito ja vianmääritys?
• Kuinka määrittää vuoto ja sen kontrollointi?
• Kuinka tulkita virtauskäyrä- ja paine-lämpötila (P/L) -taulukoita?
• Kuinka turvallisuus on avainasemassa venttiilin valinnassa, asennuksessa ja huollossa?
• Kaasu- ja nestejärjestelmien yleisterminologian omaksumisessa

Tämä koulutus on suunnattu tarkastus-, ylläpito- ja asennushenkilöstölle, jotka tarvitsevat näkemystä ja kokemusta toimintavarmojen ja tehokkaiden instrumentointijärjestelmien ylläpitoon ja vikojen ennaltaehkäisyyn.

 

Education_OutlineCircle_80Gray

 

Letkun valinnan perusteet (8h)


Kurssin suoritettuaan osallistujat pystyvät ratkaisemaan letkuihin, niiden asennukseen ja säilytykseen liittyviä ongelmakohtia. Oikein toteutetuilla letkuvalinnoilla voidaan parantaa tuottavuutta ja minimoida hävikkiä, seisonta-aikaa sekä ympäristö- ja henkilöstövahinkoja.

Kurssilla käsiteltäviä asioita ovat mm.
• Oppia löytämään tarkoitukseen sopiva letku ja keskustella eri letkuvaihtoehdoista hankintahetkellä
• Hallita yleisin letkuterminologia
• Kuivailla letkujen asennuksen tapahtumakulku
• Yleisimmät letkujen käyttökohteisiin liittyvät ongelmatilanteet ja tarkastuksissa huomioitavat yksityiskohdat
• Listaamaan letkuihin liittyviä parannuskohteita järjestelmissä
• Letkujen säilytykseen, huoltoon ja käyttöikään liittyvät perustiedot

Tämä koulutus on suunnattu tarkastus-, ylläpito- ja asennushenkilöstölle, jotka tarvitsevat näkemystä ja kokemusta toimintavarmojen ja tehokkaiden instrumentointijärjestelmien ylläpitoon ja vikojen ennaltaehkäisyyn.

Education_OutlineCircle_80Gray

 

Putkiliitosten asennus ja tarkastus (4h)


Putkiliitosten asennus ja tarkastus -kurssin tavoitteena on antaa osallistujille kattava koulutus oikeaoppisten liitosten tekemisestä, tarkastamisesta ja niihin tarvittavista komponenteista. Aiheeseen perehdytään käytännön harjoituksilla.

Kurssi sisältää käytännön harjoitusten lisäksi myös opetusta liitosten ylläpitoon ja ongelmanratkaisuun, jotta järjestelmien toimintavarmuus ja tehokkuus kasvaa turvallisuuden lisääntyessä.

Kurssilla käsiteltäviä asioita ovat mm.
• Putkien valinta ja käsittely
• Putkiliittimien erot
• Putkiliittimen oikeaoppinen asentaminen
• Kierteiden perusteet ja asennus 

Tämä koulutus on suunnattu teknikoille, ylläpito- ja asennushenkilöstölle sekä putkijärjestelmien suunnittelijoille.

Koulutuksia voit tiedustella asiakaspalvelumme kautta.

 

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme

Julkaistu 14.10.2022

Swagelok® näytteenottopaneelit ja tekninen tuki näytteenottoprosesseihin

Siirry turvallisempaan, edustavampaan ja oikea-aikaisempaan prosessinäytteenottoon.

Swagelok Gas Distribution Systems® kaasunjakelujärjestelmät ja kaasukeskukset

Swagelok Helsinki tarjoaa kaasunjakelujärjestelmien suunnittelu, kartoitus ja konsultointipalveluita.

Swagelok Seal Support System – Mekaanisten tiivisteiden tukijärjestelmät

Swagelok Seal Support System perustuu API 682 (4.editio) standardin mukaisiin ratkaisuihin, joita voidaan kustomoida asiakkaan tarpeisiin sopiviksi. 

Kun tarvitset neste- tai kaasujärjestelmän asiantuntemusta laitoksellasi

Swagelok kenttäinsinööri auttaa. Asiantuntijapalvelut kuuluvat asiakaslupaukseemme.

Teollisuuden liittimet ja liitokset

Liittimet

Teollisuuden liitokset aina UHP-liittimistä ääriolosuhteissa suoriutuviin korkeapaineliittimiin.

Siirry verkkokauppaan

Teollisuuden venttiilit

Venttiilit

Venttiilimme ovat tunnettuja kestävyydestään ja luotettavuudestaan vaativimmissakin järjestelmissä.

Siirry verkkokauppan

Paineensäätimet ja paineen alentimet teollisuuden käyttöön

Paineensäätimet

Swagelok tarjoaa kattavan valikoiman tuotteita paineenalennukseen ja paineenpitoon.

Siirry verkkokauppaan