Skip to content
Swagelok Helsinki
Koivulehdontie 3a, Vantaa | +358 9 777 1110 | info@swagelok.fi

Putkiliitosten asennus-, tarkastus- ja tuotevalintakoulutukset

Swagelok koulutukset on suunnattu tarkastus-, ylläpito-, suunnittelu- ja asennushenkilöstölle, jotka tarvitsevat syvällistä näkemystä toimintavarmojen ja tehokkaiden järjestelmien ylläpitoon ja vikojen ennaltaehkäisyyn.

Swagelok Training - instrumentoinnin asennus-, tarkastus- ja tuotevalintakoulutukset

 

Järjestämme toimitiloissamme Swagelok-sertifioituja koulutuksia oikean tuotteen valintaan ja asennukseen. Voimme myös räätälöidä koulutuksia asiakasyritysten sisältötoiveiden mukaan.

Swagelok koulutukset on suunnattu tarkastus-, ylläpito-, suunnittelu- ja asennushenkilöstölle, jotka tarvitsevat syvällistä näkemystä toimintavarmojen ja tehokkaiden neste- ja kaasujärjestelmien ylläpitoon ja vikojen ennaltaehkäisyyn.

Oikeilla asennustavoilla minimoidaan putkiliitosten asennusvirheet sekä tuotetaan turvallisempia ja kustannustehokkaampia järjestelmiä. Oikeilla tuotevalinnoilla minimoidaan tilausvirheet sekä mahdollistetaan järjestelmän toimintavarmuus ja vältytään ylimääräisiltä kustannuksilta.  

Swagelok Helsinki järjestää seuraavia standardikursseja säännöllisesti. Kysythän yrityskohtaista koulutusta tai seuraavaa koulutuspäiväämme asiakaspalvelustamme.

Liittimen asennus ja putken taivutus (8h)
Venttiilinvalinnan perusteet (8h) 
Letkunvalinnan perusteet (8h) 
Putkiliitosten- ja asennusten tarkastus (4h) 

koulutusjumala kopio

Liittimen asennus ja putken taivutus (8h)

Liittimen asennus -kurssiosassa käydään läpi käytännön harjoittein oikeaoppisten liitosten tekeminen ja liittämisessä tarvittavat komponentit. Kurssi sisältää lisäksi opetusta liitosten ylläpitoon ja ongelmanratkaisuun, jotta järjestelmien toimintavarmuus ja tehokkuus kasvaa turvallisuuden lisääntyessä.

Putkentaivutuksen perusteet -kurssiosan tavoitteena on antaa osallistujille riittävä ymmärrys ja osaaminen "mittaa ja taivuta" -putkentaivutusmenetelmään. Koulutuksessa hyödynnetään Swagelok putkentaivutinta ja jokainen osallistuja tulee tekemään käytännön harjoitustyön 45-, 90- ja 180-asteen kulmilla hyödyntäen erilaisia laskelmia taivuttamisen taustalla.

Kurssilla käsiteltäviä asioita ovat mm.

 • Putkien valinta ja käsittely
 • Putkiliittimien erot
 • Putkiliittimen oikeaoppinen asentaminen
 • Kierteiden perusteet ja asennus


Tämä koulutus on suunnattu teknikoille sekä ylläpito- ja asennushenkilöstölle, jotka tarvitsevat syvällistä näkemystä ja kokemusta sekä putkentaivutuksen teoriasta että käytännöistä.

Kiinnostuitko koulutuksesta - Ota yhteyttä, niin sovitaan yksityiskohdista!

venttiilin-valinta-koulutus

Venttiilin valinta (8h)

Kurssin tavoitteena on opettaa osallistujat valitsemaan applikaatioihin parhaiten soveltuvat venttiilit. Oikeilla valinnoilla minimoidaan tilausvirheitä, toimintavirheiden riskejä ja niistä syntyviä kustannuksia.

Venttiilin valinta -kurssi antaa vastauksia mm. seuraaviin osa-alueisiin instrumentointijärjestelmissä:
 • Kuinka valita sovellutukselle oikea venttiili?
 • Kuinka tunnistaa erilaiset venttiilityypit sekä niiden tehtävä, rakenne ja toiminta?
 • Kuinka suorittaa asianmukainen asennus, korjaus, ylläpito ja vianmääritys?
 • Kuinka määrittää vuoto ja sen kontrollointi?
 • Kuinka tulkita virtauskäyrä- ja paine-lämpötila (P/L) -taulukoita?
 • Kuinka turvallisuus on avainasemassa venttiilin valinnassa, asennuksessa ja huollossa?
 • Kaasu- ja nestejärjestelmien yleisterminologian omaksumisessa


Tämä koulutus on suunnattu tarkastus-, ylläpito- ja asennushenkilöstölle, jotka tarvitsevat näkemystä ja kokemusta toimintavarmojen ja tehokkaiden instrumentointijärjestelmien ylläpitoon ja vikojen ennaltaehkäisyyn.

Kiinnostuitko koulutuksesta? Ota yhteyttä lomakkeella, niin olemme pian yhteydessä koulutuksen yksityiskohdista!

 

tuomasletku

Letkun valinnan perusteet (8h)


Kurssin suoritettuaan osallistujat pystyvät ratkaisemaan letkuihin, niiden asennukseen ja säilytykseen liittyviä ongelmakohtia. Oikein toteutetuilla letkuvalinnoilla voidaan parantaa tuottavuutta ja minimoida hävikkiä, seisonta-aikaa sekä ympäristö- ja henkilöstövahinkoja.

Kurssilla käsiteltäviä asioita ovat mm.

 • Oppia löytämään tarkoitukseen sopiva letku ja keskustella eri letkuvaihtoehdoista hankintahetkellä
 • Hallita yleisin letkuterminologia
 • Kuivailla letkujen asennuksen tapahtumakulku
 • Yleisimmät letkujen käyttökohteisiin liittyvät ongelmatilanteet ja tarkastuksissa huomioitavat yksityiskohdat
 • Listaamaan letkuihin liittyviä parannuskohteita järjestelmissä
 • Letkujen säilytykseen, huoltoon ja käyttöikään liittyvät perustiedot

  Tämä koulutus on suunnattu tarkastus-, ylläpito- ja asennushenkilöstölle, jotka tarvitsevat näkemystä ja kokemusta toimintavarmojen ja tehokkaiden instrumentointijärjestelmien ylläpitoon ja vikojen ennaltaehkäisyyn.

Kiinnostuitko koulutuksesta - Ota yhteyttä, niin sovitaan yksityiskohdista!

putkiliitosten-tarkastus-koulutus

Putkiliitosten asennus ja tarkastus (4h)


Putkiliitosten asennus ja tarkastus -kurssin tavoitteena on antaa osallistujille kattava koulutus oikeaoppisten liitosten tekemisestä, tarkastamisesta ja niihin tarvittavista komponenteista. Aiheeseen perehdytään käytännön harjoituksilla.

Kurssi sisältää käytännön harjoitusten lisäksi myös opetusta liitosten ylläpitoon ja ongelmanratkaisuun, jotta järjestelmien toimintavarmuus ja tehokkuus kasvaa turvallisuuden lisääntyessä.

Kurssilla käsiteltäviä asioita ovat mm.

 • Putkien valinta ja käsittely
 • Putkiliittimien erot
 • Putkiliittimen oikeaoppinen asentaminen
 • Kierteiden perusteet ja asennus
Tämä koulutus on suunnattu teknikoille, ylläpito- ja asennushenkilöstölle sekä putkijärjestelmien suunnittelijoille.

Koulutuksia voit tiedustella asiakaspalvelumme kautta.

Kiinnostuitko koulutuksesta? Ota yhteyttä lomakkeella, niin olemme pian yhteydessä koulutuksen yksityiskohdista!