Skip to content
Swagelok Helsinki
Koivulehdontie 3a, Vantaa | +358 9 777 1110 | info@swagelok.fi

Swagelok Helsingin toiminta on aina arvolähtöistä

Tarjoamme vastuullisia neste- ja kaasujärjestelmiä kotimaiselle teollisuudelle.

Swagelok Helsinki – 6 vahvaa arvoa, joista toimintamme muodostuu

Swagelok® -tuotteiden ja toiminnan ydin on perustunut vahvoihin arvopohjaisiin toimintaperiaatteisiin jo yrityksen toiminnan alusta lähtien.

Samalle arvopohjalle perustuu myös meidän yrityskulttuurimme Swagelok Helsingillä. Swagelok organisaatioiden toimintaa ohjaa 6 arvokäsitettä, jotka määrittävät kaikkia strategisia päätöksiämme sekä päivittäisiä toimintojamme.

VASTUULLISUUS
Swagelok Helsinki on arvioitu Ecovadis luokituksella maailman 15% vastuullisimman yrityksen joukkoon, omassa koko kategoriassaan. Tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme mahdollisuuksia kestävään kehitykseen, ympäristön suojeluun sekä yhteiskunnallisiin tavoitteisiinsa pääsemisessä. Tuotteidemme ja tuotantomme laatu mahdollistaa pitkän elinkaaren ja vähäisemmän ympäristön kulutuksen sekä nostaa laitosten turvallisuustasoa. Pyrimme kaikessa toiminnassamme läpinäkyvään ja tasa-arvoiseen suhtautumiseen sidosryhmiämme ja yhteisöämme kohtaan. 

Siirry lukemaan lisää vastuullisuudesta

LAATU
Pyrimme korkeimpaan mahdolliseen laatuun sekä tuotteiden että palveluiden osalta. Laatupolitiikkamme avulla pyrimme kehittämään toimintavarmuutta, turvallisuutta sekä tuottamaan kustannussäästöjä.

ARVOSTUS
Arvostamme kollegoitamme, asiakkaitamme sekä sidosryhmiämme pyrkimällä tasavertaiseen kohteluun, keskinäiseen luottamukseen ja kunnioitukseen. Olemme ylpeitä vahvasta tiimihengestämme, jolla tuotamme yllä mainittuja arvoja asiakkaillemme, sidosryhmillemme ja yhteisöllemme.

ASIAKASLÄHTÖISYYS
Asiakkaidemme tarpeet ovat liiketoimintamme perusta. Tarjoamme asiakkaille ammattitaitoista ja laadukasta palvelua, jonka avulla voimme toteuttamaan visiomme; ymmärtää asiakkaiden tarpeet ja toimia niiden mukaisesti. Missiomme on olla paras kokonaisvaltainen asiantuntija.

INNOVATIIVISUUS
Innovoimalla jatkuvasti uusia palveluita, tuotteita ja prosesseja pyrimme olemaan edelläkävijä yhteistyökumppanina sekä työyhteisönä. Yrityksemme on avoin uusille ajatuksille yritysjohdosta lähtien, mikä mahdollistaa hyvän kasvualustan innovaatioille ja kehitysajatuksille.

JATKUVA KEHITYS
Kehittämällä itseämme, ammatillista osaamistamme sekä yritystämme, jolla luomme edellytykset vastata asiakkaan muuttuviin haasteisiin ja pysyä kilpailukykyisinä nopeiden muutosten tulevaisuudessa.

arvymp2020

medal

Vastuullisuus Swagelok Helsingin toiminnassa

 

Vastuullisuus on kuulunut Swagelokin ydinarvoihin yrityksen perustamisesta lähtien. Vuonna 1947 Fred Lennon antoi yrityslupauksen tuottaa parhaita mahdollisia tuotteita ja auttaa asiakastaan menestymään. Swagelok on myös toiminut tiiviissä yhteistyössä yhteisöään tukien vuosikymmeniä ennen kuin vastuullisuudesta tuli yrityskulttuurissa käsite.   

Swagelok® tuotteet on kehitetty optimoimaan järjestelmien toimintaa; minimoimaan prosessi- ja apuaineiden hävikkiä, päästöjä sekä energian kulutusta. Tuotteillamme ja ratkaisuillamme on Swagelok® elinikäinen materiaali- ja valmistustakuu, jolla tähdätään pitkäaikaiseen kestävään kehitykseen. Swagelok tuotteiden avulla saavutetaan turvallisuuden ja toimintavarmuuden lisäksi kustannussäästöjä mahdollistamaan taloudellista kehitystä.

Swagelok® toiminnan laatu perustuu omalle standardoidulle kolmivaiheiselle laatujärjestelmälle Swagelok Quality System (SQS). SQS kattaa toimittajat, tuotantolaitokset ja globaalit palvelukeskukset.

Vastuullisuutemme mittarina toimii tällä hetkellä kansainvälinen vastuullisuuden mittausalusta Ecovadis. Luokituksemme on tällä hetkellä hopeataso.

Tuotekohtaisesti laadukkuus muodostuu metallipitoisuuksiltaan standardiarvot ylittävistä raaka-aineista sekä omista tuotantolaitoksista, jotka mahdollistavat äärimmäisen tarkat tuotannon prosessit. Omat tuotantolaitokset mahdollistavat myös aidon läpinäkyvyyden sekä laadun että yhteiskuntavastuun näkökulmasta. Tuotteiden jäljitettävyys raaka-aine-eristä lähtien on hyvä ja kaikista standardin alle sopivista tuotteistamme on mahdollista saada EN 10204 3.1 materiaalitodistuksia tilausprosessivaiheessa.

Lue lisää tuotetakuustamme täältä Swagelok Limited Lifetime Warranty.

Tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme ympäristö-, työ- ja yhteisöturvallisia ratkaisuja sekä tukea asiakasta hyödyntämällä kansainvälistä asiantuntijaverkostoamme tulevaisuuden kasvavien päästö- ja säästöhankkeiden tavoitteisiin pääsemisessä. Tarjoamme palveluita tuotteiden, koulutusten- ja valmiiden palvelupakettien muodossa. Haluamme olla mukana tukemassa toimialueemme puhtaampaa tulevaisuutta ja sen ympärille kehittyviä innovaatioita.

Toimintamme on asiakaslähtöistä ja asiakkaidemme tarpeet ovat liiketoimintamme perusta. Haluamme tuntea asiakkaamme ja tuottaa heille lisäarvoa kehittämällä tuotteita, palveluita ja prosesseja, jotka vastaavat heidän tarpeitaan. Toimitusvarmuutemme on 97% ja luotto- ja riskiluokituksemme on Alfarating AAA. Yritykseemme liittyvissä sidosryhmissä suosimme kotimaisia toimijoita ja pyrimme tekemään kuljetusjärjestelyt ympäristöystävällisesti, keskitetysti ja lähitoimituksina. Asiakkaiden tietoturva on tärkeä osa toimintaamme, jota kehitetään jatkuvana prosessina kaikilla toiminnan osa-alueilla.

Arvostamme henkilökuntaamme ja uskomme, että laadukkaan toiminnan perustana on arvostus, luottamus ja kunnioitus toisiamme ja sidosryhmiämme kohtaan. Pyrimme kaikessa toiminnassamme läpinäkyvään ja tasa-arvoiseen suhtautumiseen sidosryhmiämme ja yhteisöämme kohtaan. Olemme ylpeitä vahvasta tiimihengestämme, jolla tuotamme yllä mainittuja arvoja asiakkaillemme, sidosryhmillemme ja yhteisöllemme.

Lue lisää avoimista työpaikoistamme.