Swagelok näytteenottoratkaisu ammoniakille

Tasalaatuista ja turvallista prosessiseurantaa ammoniakille

Myrkyllisen ammoniakin laadun seuraaminen prosessissa voi olla haastavaa. Käsinäytteenotto sisältää huomattavia työturvallisuusriskejä, on aikaa vievää, eivätkä näytteet prosessin haastavuudesta johtuen usein toteudu vertailukelpoisina.

Swagelok on kehittänyt asiakkaiden pyynnöstä asennusvalmiin CGA G-2.2 mukaisen ratkaisun, joka nostaa näytteiden luotettavuuden ja operaattorin turvallisuuden täysin uudelle tasolle. Ratkaisulla on pyritty minimoimaan työntekijöiden altistuminen ammoniakille sekä ehkäisemään mahdolliset työtapaturmat ammoniakin käsittelyssä. 

Vedetöntä ammoniakkia käytetään lannoitteiden, muovien, tekstiilien, öljyn ja sen johdannaisten valmistuksessa. Jotta vältyttäisiin tuotteen laatuongelmilta ja varastosäiliöiden jännityskorroosiohalkeilulta, tuotteesta on otettava säännöllisesti näytteitä oikean vesipitoisuuden (0,2 %-0,5 %) varmistamiseksi.

Hyödyt tiivistettynä:

 

Hardhat_OutlineCircle_Green369 (1)

   Turvallisuus. Operaattorin ei tarvitse käsitellä käsin kiehuvaa ammoniakkia.

Balance_OutlineCircle_Green369   Tasalaatuisuus. Ratkaisu mittaa näytteen tasalaatuisesti ennen kuin ammoniakki kiehuu. Näytetulokset ovat luotettavia.

Stopwatch_OutlineCircle_Green369   Reaaliaikainen seuranta ja nopea prosessi. Näytteenotto on helppoa ja turvallista. Prosessi ei vaadi operaattorin jatkuvaa läsnäoloa.

 

Ammonia_Sampler_076_Open kopio

Suljettu näytteenottojärjestelmä tuo turvallisuutta

Ratkaisussamme on suljetut näytteenottolaitteet, jotka parantavat turvallisuutta rajoittamalla käyttäjän altistumista ja päästöjen aiheuttamia ympäristövaikutuksia.

Suljettukiertoinen näytteenotto poistaa käyttäjän ammoniakkiin liittyvän suojavarustuksen tarpeen.

Läpinäkyvien ovien vuoksi käyttäjät voivat tarkkailla näyteolosuhteita visuaalisesti.

Ammonia_Sampler_259 kopio-1

Suunniteltu tarkkuuteen

Manuaalisessa näytteenottoprosessissa nestemäisestä ammoniakista otetaan tyypillisesti näyte sen kiehumispisteessä eli -33°C:ssa. Käsintehty ammoniakkinäytteenotto on harvoin tasalaatuisesti vertailukelpoinen ja inhimillisten virheiden mahdollisuus on suuri. Ammoniakin tarkkaa määrää on vaikea määritellä kiehuvana nesteenä koeputkessa ja tulosten määrittyessä pienissä vesipitoisuus prosenteissa, tulee näytteiden tasalaatuisuudesta näytteenottajalähtöistä.

Swagelok ratkaisussa esijäähdytetyt jäännösputket estävät täyttötarkkuutta uhkaavan aggressiivisen kiehumisen. Jäännösputkea täytettäessä korkkikokoonpano auttaa annostelemaan tarkan näytekoon.

Ammonia_Sampler_172 kopio

Tehokasta prosessinseurantaa

Ammoniakki näytteen haihduttaminen vie myös huomattavan paljon aikaa – käyttäjät hakevat näytteet käsin ja jättävät ne lämmönlähteiden alle, kunnes tulokset voidaan mitata vähintään kahdeksan tunnin kuluttua.

Swagelok ammoniakkinäytteenotin voi lyhentää näytteenottoaikaa noin kahteen tuntiin, eikä näyteprosessia tarvitse valvoa prosessin aikana.

Ammonia_Sampler_131_Rev kopio

Näytteenoton helppous

Näytteenottoa ohjataan yhdellä kahvalla. Vaihteistolla varustettu mekanismi ohjaa neljää venttiiliä yhdellä käsipyörällä ohjaten "off", "purge", "chill" ja "sample" toimintoja.

Kosketusnäyttöliittymästä ohjataan lämmittimen toimintaa, mikä parantaa näytteenoton johdonmukaisuutta ja estää ylikuumenemisen. Helppokäyttöinen, intuitiivinen käyttöliittymä tarjoaa vaiheittaiset etenemisohjeet näytölle käyttäjän ohjeistamiseksi. Ota yhteyttä asiakaspalveluumme

Tilaa ratkaisun tuotekatalogi sähköpostiisi