Skip to content
Swagelok Helsinki
Koivulehdontie 3a, Vantaa | +358 9 777 1110 | info@swagelok.fi

Swagelok Limited Lifetime Warranty - Elinikäinen tuotetakuu

Komponenteilla, kokoonpanopalveluillamme ja asennusvalmiilla ratkaisuillamme on elinikäinen tuotetakuu, Swagelok Limited Lifetime Warranty.

Swagelok Limited Lifetime Warranty MS-13-123 - Elinikäinen tuotetakuu

Swagelok tuotteiden ja toiminnan ydin on perustunut pitkän elinkaaren ja kestävän kehityksen tuotteisiin jo yrityksen toiminnan alusta saakka. Komponenteilla, kokoonpanopalveluillamme ja asennusvalmiilla ratkaisuillamme on elinikäinen tuotetakuu, Swagelok Limited Lifetime Warranty.
Takuulla vahvistetaan Swagelokin arvoihin perustuva raaka-aineiden laadukkuus sekä tuotannon prosessit ja laadunvalvonta. 

Takuu koskee automaattisesti myös Swagelok Helsingissä toteutettuja osakokoonpanoja sekä palvelumuotoisia ratkaisujamme; Swagelok Custom Solutions -kokoonpanoja, Grab Sampling -näytteenottojärjestelmiä ja Swagelok Seal Support Systems -mekaanisten tiivisteiden tukijärjestelmiä.

Siirry takuudokumenttiin Swagelok kansainväliselle sivustolle.

liittimet